Bestuur

Bestuur

Functie Naam Team
Voorzitter Ype Copinga The Sharpshooters
Secretaris Annoeska Huisman Hoppathee
Penningmeester Michiel Wensing Hoppathee
Bestuurslid Jeffrey de Vlieg Kwakem dr noast
Bestuurslid Bertus Wouda DJ-Events

Feestcommissie

Functie Naam Team
Commissielid Ype Copinga The Sharpshooters
Commissielid John Bandsma Schier Spul
Commissielid Jeffrey de Vlieg Kwakem dr noast

Tuchtcommissie

Functie Naam Team
Comissielid Bas Nagtzaam Schier Spul
Comissielid Peter Haga Hoppathee

Overige gegevens

Kamer van Koophandel 01125680
Banknummer NL16 ABNA 0437 6834 78 ABN AMRO te Haren